Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek księża w parafii mogą koncelebrować Mszę św. Wieczerzy Pańskiej, ale wyjątkowo bez ludzi. Na zakończenie mszy św. Wieczerzy Pańskiej powinno się pominąć procesję, a Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum.

  • L1010374
  • L1010375
  • L1010376
  • L1010380
  • L1010381
  • L1010384
  • L1010397
  • L1010399
  • L1010409
  • L1010414