Historia parafii

Pierwsza wzmianka o budowie kościoła na Osiedlu Słonecznym w Starym Sączu ukazała się w październikowym numerze gazety parafialnej „Z grodu Kingi” wydawanej przy kościele parafialnym św. Elżbiety w Starym Sączu. Budowniczym kościoła będzie ks. Janusz Ryba, obecnie wikariusz parafii pw. św. Elżbiety w Starym Sączu.

NOWY KOŚCIÓŁ

"W związku z planowanym zakupem pola na Osiedlu Słonecznym pod nowy kościół Ks. Bp Ordynariusz zwolnił naszą parafię z przekazywania składek z pierwszej niedzieli miesiąca na cele Kurii Diecezjalnej oraz składki przeznaczonej na budowę nowych kościołów w diecezji (w roku jest to 13 składek). W przyszłą I niedzielę października ofiary składane na tacę na wszystkich Mszach świętych w kościele parafialnym oraz kaplicy w Popowicach i Cyganowicach będą przeznaczone na zakupienie pola na Osiedlu Słonecznym. W tym roku nie określamy żadnej wysokości ofiar składanych do kopert. Jeśli chcemy złożyć większą ofiarę, możemy to uczynić w Kancelarii Parafialnej gdzie będzie prowadzona Złota Księga Ofiarodawców budowy kościoła na Osiedlu Słonecznym – tam będzie zapisane nazwisko, imię i adres Ofiarodawcy, oraz osobisty podpis.
W każdą I niedzielę miesiąca od Października począwszy ofiary przeznaczymy na wyżej wymieniony cel tj. zakup pola. Ofiary jak zawsze są dobrowolne – nie ma tutaj żadnego przymusu. Pomagać tej ważnej sprawie można owocnie nie tylko przez ofiary pieniężne, ale także przez modlitwę w tej intencji – rozwiązania trudnego problemu jaki czeka wszystkich Parafian. Przy tej okazji przypominamy piąte przykazanie kościelne zatwierdzone przez Episkopat Polski i Stolicę Świętą, które brzmi. „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. Kto więc należy do wspólnoty parafialnej i z niej korzysta jest w sumieniu zobowiązany pomagać tej wspólnocie a więc parafii."

"Z grodu Kingi" październik 2002

Pod koniec czerwca 2003r. miało miejsce rozstrzygniecie konkursu dotyczącego projektu bryły kościoła. W konkursie wzięło udział siedmiu architektów, którzy przedstawili jedną lub więcej koncepcji. Komisja Sztuki Kościelnej wybrała dwa projekty i przedstawiła je ks. Biskupowi Ordynariuszowi, który zadecydował, że projekt mgr inż. Marka Jasiewicza z Nowego Sącza jest najbardziej odpowiedni i zatwierdził go do realizacji.
Wizualizacja projektu przedstawia się następująco:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

We wrześniowym numerze pisma parafialnego „Z grodu Kingi” budowniczy kościoła ks. Janusz Ryba zamieścił artykuł poprzedzony fragmentem Dzienniczka siostry Faustyny. Nawiązuje on do wezwania, pod którym ma być budowany kościół. Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc zaproponował, aby nowo budowany kościół był pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Propozycja ks. Biskupa zyskała gorący aplauz przyszłych parafian.
Wezwanie jest bardzo aktualne na obecna, trudne czasy. Cieszymy się, że Jezus Miłosierny zakróluje na naszej starosądeckiej ziemi. Deklarujemy wspólny wysiłek,ofiarność i modlitwę.

Poświęcenie placu pod budowę nowej świątyni

Dnia 20 września 2003 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość – liturgiczne rozpoczęcie wznoszenia kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu.

Budowniczy kościoła ks. Janusz Ryba oraz ks. Proboszcz parafii św. Elżbiety Alfred Kurek zaprosili wiernych na plac budowy przy ulicy Podegrodzkiej, gdzie podczas uroczystej mszy świętej Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc poświęcił plac pod budowę nowej świątyni. Zachęcał licznie zgromadzonych wiernych, aby modlitwą wypraszać Bożą pomoc na czas wznoszenia świątyni.

 • 01
 • 02
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 10
 • 11
 • 12

Przed rozpoczęciem budowy nowej świątyni powstaje tymczasowa kaplica, w której oddając cześć Chrystusowi Miłosiernemu będziemy wypraszać pokój dla świata. Kaplica ta została zdemontowana w Tarnowie w parafii Dobrego Pasterza. W swojej historii służyła wiernym przy trzech budowach kościołów. Wszyscy, którym służyła, bardzo chwalili jej funkcjonalność. Kaplica jest dość dużych rozmiarów i jej przeniesienie wymagało dużego nakładu sił.

Rozpoczęły się prace demontażowe, wykonania których podjął się pan Zdzisław Szewczyk i jego pracownicy. Po kilku dniach elementy konstrukcji były gotowe do przewiezienia; tę operacją wykonali panowie Jan i Czesław Wastag oraz Tadeusz Pietrzak.

Rozpoczęły się prace ziemne i tutaj wiele pomocy uzyskano od zarządu starosądeckiej żwirowni na czele z panem Czesławem Bastą. Tak przez wiele tygodni powstawała bryła kapicy Jezusa Miłosiernego. Pokrycie dachu wykonał pan Eugeniusz Sułkowski; instalację elektryczną pan Czesław Essen przy pomocy pana Marka Oświęcimki. Prace stolarskie wykonał pan Władysław Patynowski. Jak można było zauważyć, w czasie robót było wielu pomocników z terenu parafii, którzy przyczynili się znacznie do wzrostu tempa wykonywanych prac. Wyposażenie wewnętrzne to dzieło pana Zygmunta Webera.

Wysiłek wszystkich tych ludzi w ciągu kilku miesięcy zaowocował powstaniem przytulnej kaplicy. Ze ściany prezbiterium spogląda na nas z obrazu Jezus Miłosierny. Obraz jest darem ks. Prałata Antoniego Koterii, starosądeczanina, obecnie proboszcza parafii w Zawadzie.

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 08
 • 09
 • 11
 • 12
 • 14
 • 16
 • 17
 • 20
 • 24
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36

27 listopada 2004 roku Ksiądz Biskup Bobowski przy udziale księży z dekanatu poświęcił kaplicą i oddał ją we władanie Bożemu Miłosierdziu. W swojej homilii Ks. Biskup podkreślił znaczenie świątyni dla budowania duchowej wspólnoty Kościoła i wezwał do dalszej współpracy w budowaniu świątyni Miłosierdzia Bożego.

Oprawę uroczystości przygotowali uczniowie starosądeckiego gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli oraz orkiestra dęta wraz z chórem parafialnym.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05