Kronika 2014

W Święto św. Szczepana na Mszy św. o godz. 11.30 przeżywaliśmy Jubileusz 50 lecia małżeństwa dwóch par: Genowefy i Stanisława Urygów oraz Marii i Franciszka Staniszów. Niech ten jubileusz będzie natchnieniem dla młodych małżonków, aby uczyli się postawy służby i wyrozumienia a szczególnie miłości ofiarnej od dostojnych jubilatów.

Czytaj więcej...

Coroczna kolęda misyjna rozpoczyna się w uroczystość św. Szczepana i trwa do Uroczystości Objawienia Pańskiego. Dzieci biorące udział w kolędzie pragną budować jedność z misjonarzami pracującymi na różnych kontynentach jak i pomóc w realizacji rożnych przedsięwzięć na terenach misyjnych. Nasze parafialne grupy kolędnicze przygotowały panie Maria Tokarczyk i Ludwika Wójcik.

Czytaj więcej...

Uroczystość Bożego Narodzenia jak zawsze rozpoczynamy Mszą św. Pasterską o godz. 24.00. Tłumnie zebrani wierni udali cześć Jezusowi Nowonarodzonemu.  Tradycyjnie naszej Mszy sw. Pasterskiej towarzyszy Zespół Starosądeczanie, który kolędami i pastorałkami uświetnia tę wyjątkową liturgię.

 

 

Czytaj więcej...

W pierwszą niedzielę adwentu nasza Wspólnota Parafialna przeżywała uroczystość jubileuszową 10 lecia od poświęcenia kaplicy na osiedlu Słonecznym.  27.11.2004 roku wzniesioną kaplicę poświęcił ks. Bp Władysław Bobowski. W tym roku razem z Nim przeżywaliśmy ten mały jubileusz, przy udziale księży, którzy pracowali w naszej parafii, księży z naszego dekanatu i rodaków. Mszę św. poprzedził montaż słownomuzyczny przygotowany przez Scholkę "Boże Światełka". 

Czytaj więcej...

W obecnym roku przypada 10 - lecie powstania kaplicy Miłosierdzia Bożego na os. Słonecznym. Z okazji tego jubileuszu kaplica w miesiącu lipcu została odremontowana i nabrała nowego wystroju.  W kaplicy swoje miejsce otrzymali apostołowie Miłosierdzia Bożego św. S. Faustyna i św. Jan Paweł II. Do grona św. czczonych w naszej kaplicy dołączyła św. Rita, której figura znajduje się po lewej stronie ołtarza. Jest to przygotowanie do uroczystości 10 - lecia kaplicy, która odbędzie się w I niedzielę Adwentu.

Czytaj więcej...

27.06. 2014 r. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa na Mszy św. o godz. 17.30 do grona grupy ministranckiej zostało włączonych 8 chłopców, których do tej posługi przygotował ks. Tomasz opiekun ministrantów. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prałat Mieczysław rezydent w naszej Wspólnocie Parafialnej.

 

Czytaj więcej...

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (potocznie zwana także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej: Boże Ciało) - w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, święto nakazane. Już od kilku lat główna Msza św. w tym dniu odbywa się na Rynku. W tym roku procesja Eucharystyczna przebiegała ulicami: Batorego, Piłsudskiego, ks. Tischnera i Braterstwa Ludów. W naszej parafii ołtarze przygotowali mieszkańcy Mostek o Os. Północ. 

Czytaj więcej...

25 maja  2014 r. przeżywaliśmy jubileusz 55 – lecia  posługi kapłańskiej ks. prał. Mieczysława Szabli rezydenta naszej parafii i 20 – lecia kapłaństwa ks. Tomasza Stechela wikariusza w naszej Wspólnocie. Podczas Mszy św. o godz. 11.30 dziękowaliśmy Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi za lata pracy duszpasterskiej Jubilatów.  Z tej okazji przedstawiciele  parafii a także rodziny Jubilata, złożyli życzenia i wręczyli kwiaty, a ks. Mieczysław krótko przypomniał swoją biografię.

Czytaj więcej...

 Komunia św. jest spotkaniem z osobowym Bogiem pod postaciami Chleba i Wina. Gdybyśmy doceniali w pełni wartość tego spotkania to - jak pisała św. Teresa z Lisieux - "służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów". 11.05. 2014 roku w naszym kościele 48 dzieci klas II przyjęło do swojego serca Chrystusa pod postacią chleba.

Czytaj więcej...

Kontynuujemy prace przy wieży kościoła. Widać efekty. Wieża coraz wyższa. w niedługim czasie osiągnie przewidzianą wysokość.

 

 

Czytaj więcej...

W dzień Kanonizacji bł. Jana Pawła II nasza parafialna scholka pod przewodnictwem p. Danuty Hejmej. p. Ewy Zięba i p. Marka Zięby przygotowała program słownomuzyczny wraz z pokazem multimedialnym o życiu i działalności nowego Świętego. Mogliśmy przeżyć na nowo te wyjątkowe chwile, które pozostały po Ojcu św. Janie Pawle. Na koniec dzieci puściły baloniki do nieba, do naszego kochanego Ojca św. Szkoda, że frekwencja uczestników misterium nie była imponująca.

Czytaj więcej...

Tak jak każdego roku nasza Wspólnota Parafialna przeżywała Uroczystość Odpustową ku czci Jezusa Miłosiernego. Tegoroczna uroczystość miała szczególną wymowę. Ze względu na kanonizację bł. Jana Pawła II nasza uroczystość została przeniesiona na godzinę 15.00 Godzinę Miłosierdzia. Pod przewodnictwem ks. prałata Jana Wąchały proboszcza w Przysietnicy dziękowaliśmy Miłosierdziu Bożemu za nowego Świadka Jego Miłości Miłosiernej św. Jana Pawła II.

Czytaj więcej...

To ostatni dzień przed Wielkanocą, siódmy dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa i jego zmartwychwstanie. Jednocześnie, jest to trzeci, ostatni dzień Triduum Paschalnego. Wielka Sobota to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie. Od samego rana w Wielką Sobotę odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu złożonego do Grobu.

Czytaj więcej...

To dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół rozmyśla nad męką swojego Pana i Oblubieńca, adoruje krzyż, wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Chrześcijanie zachowują post (tylko jeden posiłek do syta) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Według dawnej tradycji Kościoła, tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej i gorzkich żalów. Nie powinny one jednak przesłonić najważniejszej celebracji.

Czytaj więcej...

W kościołach parafialnych odprawia się w Wielki Czwartek tylko jedną msze świętą przez cały dzień. Jest to wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej. Jest ona pamiątką ostatniej wieczerzy, jaką Jezus spożył wraz ze swymi uczniami w przeddzień Jego męki i śmierci. Tego wieczoru biorąc do rąk chleb i wino przemienił je w swoje ciało i swoją krew, czyniąc z nich pokarm i napój, który ma nam towarzyszyć do końca świata. Ustanawiając w ten sposób sakrament Eucharystii, polecił apostołom, by w przyszłości czynili to na Jego pamiątkę.

Czytaj więcej...

W święta Bożego Narodzenia wpisane jest kolędowanie. W szczególny sposób kolędują dzieci, które w kolędzie misyjnej pragną wspierać ważne dzieła misyjne a przede wszystkim rówieśników w krajach misyjnych. Serdeczne podziękowanie przygotowującym kolędę a najbardziej dzieciom, które ochotnie podjęły się tego dzieła.

Czytaj więcej...