Jak każdego roku Mszę św. Pasterską w naszym kościele przeżywaliśmy wraz z zespołem folklorystycznym. W tym roku byli to Starosądeczanie. Dzięki tej góralskiej nucie z radością przeżywaliśmy Pamiątkę przyjścia na świat naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

 

Czytaj więcej...

Roraty przed świętami Bożego Narodzenia były odprawiane wraz z dziećmi naszej parafii. W czasie homilii dzieci zapoznawały się postaciami świętych, którzy przeszli przez życie ubogą drogą pomagając bliźnim.

 

 

Czytaj więcej...

13 października na mszy św. o godz. 10.00 do grona ministrantów zostało włączonych 8 chłopców. Wzmocnili w ten sposób Służbę Liturgiczną w naszej parafii. Chłopcom towarzyszyli rodzice, którzy z radością przyjęli decyzję swoich synów. Cała Wspólnota Eucharystyczna modliła się w ich intencji, aby zapał liturgiczny ich nie opuszczał.

Czytaj więcej...

Godzina 15.00 zgromadziła ogromne rzesze starosądeczan. Po "Godzinie Miłosierdzia" została odprawiona Msza św., po której obraz i relikwie w procesji - pod przewodnictwem ks.infułata Adama Kokoszki z udziałem wszystkich kapłanów pracujących w obydwu starosądeckich parafiach odprowadzone zostały do kaplicy Miłosierdzia Bożego, gdzie obraz i relikwie przywitał ks. proboszcz Janusz Ryba oraz przedstawiciele Rady Duszpasterskiej.

Czytaj więcej...

Drodzy Parafianie, powiadamiamy Was o tym, że odbędą się u nas misje parafialne. Rozpoczęcie misji 8 września, zakończenie 16 września wraz z pożegnaniem obrazu Jezusa Miłosiernego, który peregrynuje po naszej diecezji. Prosimy Was Bracia i Siostry, przede wszystkim o modlitwę w tej intencji - za siebie, za najbliższych, za całą wspólnotę parafialną.

Czytaj więcej...

W naszej Wspólnocie odbyła się Adopcja Duchowa. Modlitwą objęto dzieci nienarodzone. Wspierajmy i my naszą modlitwą to piękne dzieło.

 

 

Czytaj więcej...

3.04.2013r. w naszej Wspólnocie Parafialnej odbyło się historyczne wydarzenie. ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż poświęcił budynek nowej plebanii. Modliliśmy się w intencji tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego budynku parafialnego, który nie tylko będzie służył jako mieszkanie księży, ale też jako miejsce spotkań grup parafialnych. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Czytaj więcej...

Jak każdego roku nasza parafia przeżywa uroczystość odpustową ku czci Miłosierdzia Bożego. W niedzielę 7.04.2013r. modliliśmy się pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Dziekana Proboszcza parafii Barcice. Wspólnie uczciliśmy Jezusa Miłosiernego przez modlitwę, procesję Eucharystyczną.

Czytaj więcej...

To ostatni dzień przed Wielkanocą, siódmy dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa i jego zmartwychwstanie. Jednocześnie, jest to trzeci, ostatni dzień Triduum Paschalnego. Wielka Sobota to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie.

 

Czytaj więcej...

To dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół rozmyśla nad męką swojego Pana i Oblubieńca, adoruje krzyż, wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Chrześcijanie zachowują post (tylko jeden posiłek do syta) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

Czytaj więcej...

 W kościołach parafialnych odprawia się w Wielki Czwartek tylko jedną msze świętą przez cały dzień. Jest to wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej. Jest ona pamiątką ostatniej wieczerzy, jaką Jezus spożył wraz ze swymi uczniami w przeddzień Jego męki i śmierci.

 

Czytaj więcej...

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu.

 

Czytaj więcej...

Budynek dawnej szkoły we wsi Mostki został poświęcony 12.01.2013r. To wydarzenie poprzedziła Msza św. w Kaplicy Miłosierdzia Bożego na os. Słonecznym z udziałem zespołu STAROSĄDECZANIE i zaproszonych gości.

Czytaj więcej...