Stowarzyszenie Żywego Różańca

Stowarzyszenie Żywego Różańca założyła Francuzka, Paulina Jaricot, w 1826 roku w Lyonie. Celem modlitwy w formie, którą zaproponowała Paulina, tzn. jedna tajemnica różańca odmawiana codziennie, była pomoc misjonarzom, których sytuacja nie była wówczas łatwa. Była to pomoc w formie modlitwy i ofiary materialnej. Ta forma modlitwy szybko przyjęła się w całym ówczesnym świecie, także w Polsce, i trwa do czasów obecnych.
Stowarzyszenie Żywego Różańca to wspólnota, która składa się aktualnie z dwudziestoosobowych grup zwanych różami. Na czele każdej róży stoi zelator. Każdy członek róży rozważa i odmawia codziennie jedną tajemnicę różańcową, co łącznie stanowi modlitwę całego różańca w intencjach wyznaczonych przez Ojca św. na każdy miesiąc roku.

Celem Żywego Różańca jest modlitwa i rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi oraz naśladowanie tych tajemnic w życiu codziennym za przyczyną Maryi i razem z Nią tak, aby całe nasze życie stawało się różańcem.

Celem Różańca jest umacnianie wiary, leczenie nędzy moralnej, walka z szatanem, szerzenie pokoju, nabywanie cnót chrześcijańskich.

W parafii jest 15 róż różańcowych; w każdej 20 osób, co stanowi 300 osób codziennie modlących się na różańcu..

W parafii - od września 2005 roku.

Spotkania w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 7.00

  • r01
  • r02
  • r03
  • r04
  • r05
  • r06