Młodzież naszej parafii pod kierunkiem księży ks. Janusza Stachonia i ks. Łukasza Halady przygotowała przedstawienie jasełkowe. Zostało ono wystawione 17.01. i 24.01. 2016 roku w kinie SOKÓŁ w Starym Sączu. Przedstawienie zgromadziło duża widownię, która doceniła kunszt i zaangażowanie artystów. Kilka zdjęć obrazujących to przedstawienie.

Czytaj więcej...

Jak co roku dzięki p. Ludwice Wójcik organizowana jest kolęda misyjna dzieci. Grupy dzieci ze specjalnym programem wędrowały do naszych domów niosąc radość Bożego Narodzenia. Dzięki temu kolędowaniu wiele dzieł misyjnych otrzymuje środki materialne na swoje funkcjonowanie w dalekich krajach Afryki, Ameryki Południowej i Azji.

Czytaj więcej...

W grudniu 2015 roku tuz przed Świętami Bożego Narodzenia zakończono prace budowlane przy wieży. montaż napędów dzwonów oraz dokończono dachy na kościele.  Prace wykonywano od lipca 2015 roku przez firmę budowlaną p. P. Cygana.  Napędy dzwonów wykonała firma elektrotechniczna p. Waldemara Łani z Przeworska zaś dokończenie ciesielki i pokrycia blachom wykonała firma ciesielsko - dekarska p. A. Konstantego. Jak przebiegały prace obrazują zdjęcia.

 

Czytaj więcej...

W październiku rozpoczęliśmy  montaż iglicy wieży. Konstrukcje stalową wykonali Jan i Łukasz Król, konstrukcję drewnianą i okucie blachą zostało wykonane przez firmę Andrzeja Konstantego. Iglica została osadzona na szczycie wieży przez dźwig z firmy p. Jankowskiego z Nowego Sącza. Obecnie wykonywana jest elewacja wieży przez firmę budowlaną Pawła Cygana.  przedstawiamy reportaż zdjęciowy z tych prac.

Czytaj więcej...

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu pozyskała relikwie św. Rity z Cascia. Wprowadzone zostały uroczyście w czasie nabożeństwa, które w kościele odbywa się w każdy trzeci czwartek miesiąca.

Od pewnego czasu w Polsce obserwuje się wzrost kultu tej "wiekowej" - w sensie odległości czasów, w których żyła - świętej. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest jedna: Po prostu na nasze barki spada coraz więcej spraw, z którymi - mimo technologicznego zaawansowania naszej cywilizacji - nie potrafimy sobie poradzić, a św. Rita uchodzi za szczególnie skuteczną orędowniczkę w takich właśnie kwestiach. Rozwój Jej kultu  to pewien znak od Pana Boga, który chce odbierać dziś uwielbienie za wstawiennictwem tej świętej.

Czytaj więcej...

Dzień 4.07. 2015 roku zapisze się w historii nie tylko naszej parafii ale także całego Starego Sącza. Właśnie tego dnia ks. Bp Stanisław Salaterski dokonał poświecenia dzwonów naszego kościoła. Uroczystość odbyła się przy ołtarzu przygotowanym przy wejściu do nowego kościoła.  W uroczystości wzięli udział kapłani z naszego dekanatu i rodacy oraz wierni, którzy swoja modlitwą chcieli wesprzeć kolejny krok w budowie naszej świątyni. Dzwony mają swoje nazwy. Największy Miłosierdzia Bożego waży 1200 kg i został ufundowany przez parafian Starosądeckich, drugi św. s. Faustyny waży 750 kg i również jest ufundowany przez parafian, zaś trzeci św. Jana Pawła II waży 350 kg i został ufundowany przez braci Szkaradków właścicieli firmy GLOBET. Dzwony te będą ogłaszać najważniejsze wydarzenia w naszym życiu jak również przypominać o Mszach św. i o potrzebie siania wokół siebie postawy miłosiernej.

Czytaj więcej...

Z zakładu ludwisarskiego zostały przywiezione dzwony do naszego kościoła, a po poświęceniu zostały zamontowane na wieży. Kronika fotograficzna tych wydarzeń.

 

 

 

Czytaj więcej...

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (potocznie zwana także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej: Boże Ciało) - w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, święto nakazane. Już od kilku lat główna Msza św. w tym dniu odbywa się na Rynku. W tym roku procesja Eucharystyczna przebiegała ulicami: Batorego, Piłsudskiego, ks. Tischnera i Braterstwa Ludów. W naszej parafii ołtarze przygotowali mieszkańcy Mostek i ul. Piłsudskiego.

Czytaj więcej...

W 16. rocznicę pobytu Ojca Świętego na starosądeckiej ziemi, młodzież z Parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu, 4 czerwca 2015r., w Boże Ciało, zaprezentowała spektakl  pt. "Tryptyk Rzymski" Jana Pawła II.  Warto byśmy przypomnieli sobie dzisiaj słowa Ojca Św. JP II wypowiedziane wówczas, na starosądeckich Błoniach - "Święci nie przemijają, święci żyją świętymi i pragną świętości. Nie lękajcie się być świętymi".

Czytaj więcej...

Komunia św. jest spotkaniem z osobowym Bogiem pod postaciami Chleba i Wina. Gdybyśmy doceniali w pełni wartość tego spotkania to - jak pisała św. Teresa z Lisieux - "służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów". 11.05. 2014 roku w naszym kościele 48 dzieci klas II przyjęło do swojego serca Chrystusa pod postacią chleba.

Czytaj więcej...

Dzwony do naszego kościoła są już wykonywane w firmie ludwisarskiej KAWMET w Orłach koło Przemyśla. Oto pierwsze zdjęcia.

 

 

Czytaj więcej...

12.04. 2015 roku przeżywaliśmy już dziesiąty raz Uroczystość Miłosierdzia Bożego a zarazem Odpust Parafialny. Zgromadziliśmy się pod przewodnictwem ks. dr hab. Piotra Łabudy profesora biblistyki naszego Seminarium, aby uczcić Jezusa Miłosiernego. Słuchając Słowa Bożego i odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego wypraszaliśmy łaski Miłosierdzia dla nas i całego świata.

Czytaj więcej...

To ostatni dzień przed Wielkanocą, siódmy dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa i jego zmartwychwstanie. Jednocześnie, jest to trzeci, ostatni dzień Triduum Paschalnego. Wielka Sobota to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie. Od samego rana w Wielką Sobotę odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu złożonego do Grobu. Wierni oddają pokłon krzyżowi oraz odbywa się święcenie pokarmów.

Czytaj więcej...

To dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół rozmyśla nad męką swojego Pana i Oblubieńca, adoruje krzyż, wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Chrześcijanie zachowują post (tylko jeden posiłek do syta) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Według dawnej tradycji Kościoła, tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej i gorzkich żalów. Nie powinny one jednak przesłonić najważniejszej celebracji. Centralnym momentem dnia jest Liturgia Męki Pańskiej, którą sprawuje się ją zwykle wieczorem.

Czytaj więcej...

W kościołach parafialnych odprawia się w Wielki Czwartek tylko jedną msze świętą przez cały dzień. Jest to wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej. Jest ona pamiątką ostatniej wieczerzy, jaką Jezus spożył wraz ze swymi uczniami w przeddzień Jego męki i śmierci. Tego wieczoru biorąc do rąk chleb i wino przemienił je w swoje ciało i swoją krew, czyniąc z nich pokarm i napój, który ma nam towarzyszyć do końca świata. Ustanawiając w ten sposób sakrament Eucharystii, polecił apostołom, by w przyszłości czynili to na Jego pamiątkę.

Czytaj więcej...