Księża

Proboszcz

Ks. Janusz Ryba urodzony w 1963 roku w Gorlicach. Pochodzi z Zagórzan. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Świecenia Kapłańskie otrzymał z rąk ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 roku w Tarnowie. Jako wikariusz w parafiach w Wietrzychowicach, Brzesku, Ciężkowicach, Dębicy i do 2005 roku Starym Sączu z poleceniem budowy koscioła. Od 22 lutego 2005 roku Rektor Rzymskokatolickiego Rektoratu Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu. W dniu 25.01.2009 roku mianowany proboszczem nowo powstałej Parafii Miłosierdzia Bożego.

 

 Wikariusze

Ks. mgr Łukasza Halada ur. 1980 roku. Pochodzi z Mielca parafia św. Trójcy. W Mielcu ukończył Szkoła Podstawową i Technikum Elektroniczne. W 2000 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Na zakończenie przyjął świecenie kapłańskie z rąk ks. Bp. Wiktora Skworca 20.05.2006 roku. Na pierwsza placówkę został skierowany do parafii Tęgoborze. Później pracował w Łęgu Tarnowskim i Żyrakowie. 27.08.2015 roku rozpoczął pracę w naszej parafii.  Opiekuję się Lektorami i prowadzi Grupę Młodzieżową.    

  

 

 

Ks. Janusz Stachoń urodzony w 1979 roku. Pochodzi z parafii Wojakowa. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Bp Wiktora Skworca  29 maja 2004 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Borzęcin Górny koło Brzeska, Tarnów parafia Matki Boskiej Fatimskiej i św. Józefa, pełnił funkcję kapelana Domu Opieki Społecznej.
Od dnia 26 sierpnia 2014 roku posługuje w parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu.