Księża

Proboszcz

Ks. Janusz Ryba urodzony w 1963 roku w Gorlicach. Pochodzi z Zagórzan. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Świecenia Kapłańskie otrzymał z rąk ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 roku w Tarnowie. Jako wikariusz w parafiach w Wietrzychowicach, Brzesku, Ciężkowicach, Dębicy i do 2005 roku Starym Sączu z poleceniem budowy koscioła. Od 22 lutego 2005 roku Rektor Rzymskokatolickiego Rektoratu Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu. W dniu 25.01.2009 roku mianowany proboszczem nowo powstałej Parafii Miłosierdzia Bożego.

 

Wikariusze

 

Ks. mgr Mateusz Bogula ur. 1996 roku. Pochodzi z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Jastrząbce. Szkołę Podstawową i Gimnazjum ukończył w Nowej Jastrząbce. Egzamin maturalny złożył w 2015 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia Kapłańskie przyjął z rąk JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża 29 maja 2021 roku w Kościele pw. Błogosławionej Karoliny w Tarnowie. Od 1 września 2021 posługuje w naszej parafii.

 

 

Ks. mgr Grzegorz Kowalski pochodzi  z Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach k/Bobowej. Szkołę Podstawową i Gimnazjum ukończył w Siedliskach. Po maturze w ZS nr I w Gorlicach ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2014 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Został wyświęcony na kapłana przez JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża 30 maja 2020 roku. Pracował w parafii Olesno. Od 1 września 2023 r. posługuje w naszej parafii.