Boże Ciało 2023

Tradycyjne uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała obejmują mszę świętą, po której następuje procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii. W uroczystej procesji biorą udział wierni, często ubrani w ludowe stroje. Dzieci posypują drogę procesji kwiatami, niesione są święte obrazy i śpiewane pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu. Jak od kilku lat jest organizowana na rynku starosądeckim Msza św. a później wyrusza procesja do czterech ołtarzy i kończy się przy naszym kościele. Wspólna procesja gromadzi rzesze wiernych z obydwóch parafii starosądeckich.

 • image009
 • image016
 • image020
 • image028
 • image030
 • image031
 • image032
 • image060
 • image064
 • image074
 • image083
 • image091
 • image092
 • image100
 • image114
 • image118
 • image119
 • image120
 • image125
 • image128
 • image139
 • image158
 • image165
 • image178
 • image221
 • image253
 • image319
 • image402
 • image424
 • image457
 • image465