Święto Bożego Miłosierdzia

16.04. 2023 roku w Kościele Powszechnym przeżywaliśmy Święto Bożego Miłosierdzia. Ta szczególna uroczystość jest jednocześnie dniem naszego odpustu parafialnego - dniem szczególnej łaski. Z tego też powodu w dniu dzisiejszym w naszym kościele mogliśmy uczestniczyć w podniosłej liturgii, którą była suma odpustowa. Naszym tegorocznym sumiastą i kaznodzieją odpustowym był ks. prepozyt kapituły nowosądeckiej ks. prałat Jerzy Jurkiewicz . Sumista a zarazem kaznodzieja kolejny raz ukazał nam wartość Bożego Miłosierdzia w naszej codzienności.

 • image019
 • image025
 • image029
 • image030
 • image031
 • image033
 • image037
 • image049
 • image062
 • image067
 • image096
 • image102
 • image108