Bierzmowanie 2020

Bierzmowanie to jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. - Jego istotą jest przekazanie wiernym "znamienia daru Ducha Świętego i umocnienie ich wiary" - informuje Katechizm Kościoła Katolickiego.

W przygotowaniu do sakramentu nie chodzi tylko o obecność na spotkaniach czy opanowanie podanego materiału. - To, co najcenniejsze, to pomoc młodym w otwarciu na nowe perspektywy przeżywania swojej wiary. Na pewnym etapie życia nie wystarczy już człowiekowi doświadczenie wyniesione z dzieciństwa związane z tym, jak przeżywali te tajemnice rodzice, rówieśnicy, czy jaki jest po prostu zwyczaj.

Trzeba przyjąć pewne treści, jako swoje i wciąć odpowiedzialność także za kształt przeżywania swojej wiary.  Młodzież klas VIII naszej parafii i parafii św. Elżbiety przeżyła tę uroczystość 2.07.2020 r. W tych wyjątkowych warunkach dzień "Zesłania Ducha św." przeżyty był z godnością i należnym skupieniem. Dziękujemy Bogu za nowych świadków i rycerzy Chrystusa.

 • 107
 • 110
 • 126
 • 135
 • 178
 • 191
 • 22
 • 37
 • 53
 • 55
 • 62
 • 68