I Komunia Święta

Komunia św. jest spotkaniem z osobowym Bogiem pod postaciami Chleba i Wina. Obecnie-zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski dzieci przystępują do Pierwszej Komunii św. w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Godzi się przypomnieć, że jeszcze pół wieku temu w wielu parafiach praktykowano wczesną Komunię św. Realizowano w ten sposób zalecenie Piusa X - nazywanego "papieżem dzieci i Eucharystii".  Uważał on, że dziecko przyjmujące Komunię św. nie musi znać wszystkich prawd katechizmowych; wystarczy, że odróżnia Chleb Eucharystyczny od chleba, którym karmimy się każdego dnia. Ojciec Święty żywił nadzieję, że dzięki temu będzie więcej świętych dzieci. On sam również przyjął wczesną Komunię św. Jan Paweł II w 1987 r. w Tarnowie powiedział do duchowieństwa, że praktyka ta zaowocowała licznymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. Dzień Pierwszej Komunii św. jest dla chrześcijanina jednym z najważniejszych w życiu. Jako rodzice, chrzestni czy krewni uczestniczący w uroczystości, nie zaniedbajmy okazji, aby razem z dzieckiem przystąpić w tym dniu do Stołu Pańskiego, ofiarowując Komunię św. w jego intencji. Od naszej roztropności w dużym stopniu będzie zależeć, jak dziecko przeżyje ten niezwykły dzień i jakie wspomnienia zachowa na całe życie.

Spotkania rodzinne, które towarzyszą uroczystości, są pięknym i wartym kultywowania zwyczajem, ale należy dostosować je do przeżyć religijnych tego dnia. 12 maja 2019 roku w naszej parafii do Stołu Pańskiego przystąpiło 17 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Prywatnej Szkoły Podstawowej w Starym Sączu. . Oto galeria zdjęć z tej Uroczystości.

 • IMG_3302
 • IMG_3309
 • IMG_3337
 • IMG_3338
 • IMG_3351
 • IMG_3366
 • IMG_3384
 • IMG_3386
 • IMG_3387
 • IMG_3449
 • IMG_3468
 • IMG_3495
 • IMG_3559
 • IMG_3562
 • IMG_3649
 • IMG_3720
 • IMG_3831
 • IMG_3866
 • IMG_3912
 • IMG_3913
 • IMG_3958