Boże Ciało

 

Tradycyjne uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała obejmują mszę świętą, po której następuje procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii. W uroczystej procesji biorą udział wierni, często ubrani w ludowe stroje. Dzieci posypują drogę procesji kwiatami, niesione są święte obrazy i śpiewane pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu. Jak od kilku lat jest organizowana na rynku starosądeckim Msza św. a później wyrusza procesja do czterech ołtarzy i kończy się przy naszej kaplicy. Wspólna procesja gromadzi rzesze wiernych z obydwóch parafii starosądeckich.

  • IMG_6817
  • IMG_6839
  • IMG_6849
  • IMG_6853