Sprawozdanie z pracy scholi parafialnej "Boże Światełka"

 Sprawozdanie z pracy scholi parafialnej "Boże Światełka"
w latach 2007-2017.
29.01.2017 r.

Schola dziecięca działa w parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu z krótkimi przerwami od października 2007 roku. Założycielami parafialnej Scholi byli Marta i Janusz Chojnaccy. Szybko zgromadzili wokół siebie kilkunasto-osobową grupę dzieci, wśród nich kilku instrumentalistów i przez 4 lata, do czerwca 2011 roku, dbali o uroczystą, a jednocześnie radosną oprawę Mszy Świętych w naszej Kaplicy. Na jesieni 2011 roku / po rezygnacji Państwa Chojnackich/, na prośbę ks. Proboszcza opiekunami Scholi zostali Danuta Hejmej, Ewa Zięba i Marek Zięba. W takim składzie działamy już 6 rok.

Nazwę "Boże Światełka", nawiązującą do stów jednej ze śpiewanych przez Scholę pieśni, zaproponował ówczesny wikary naszej Parafii, ks. Tomasz Stachel /obecnie proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej/ i taką nazwę przyjęliśmy, a naszym swoistym hymnem została właśnie piosenka ,,Boże Światełka".

Rok 2017 jest rokiem Jubileuszu 10-lecia naszej Scholi. Przez nasze szeregi przewinęło się wiele osób, obecnie Schola liczy około 40 członków. Do "Bożych Światełek" należą zarówno bardzo jeszcze młodzi, jak i ci, którzy już wiele lat wzrastali w tej wspólnocie. Działa tu zasada opieki starszych, doświadczonych już "scholistów" nad młodszymi. Naszymi opiekunami są ks. Proboszcz Janusz Ryba, ks. Janusz Stachoń, którzy służą radą i pomocą. Podkreślić należy ich zaangażowanie i doskonałą współpracę. Wiernym naszym słuchaczem był śp. ks. Prałat Mieczysław Szabla. Pozostanie on w naszych sercach, pamięci i modlitwie.

Spotkania-próby Scholi odbywają się w salce na plebani raz w tygodniu, w piątki o godz. 18.00. "Boże Światełka" wzbogacają modlitwą poprzez śpiew niedzielne msze święte dla dzieci o godz. 10.00. Codzienność naszej wspólnoty tworzą też i inne dzieła czyli wszystko to, dzięki czemu staramy się wśród nas wytworzyć prawdziwie rodzinną atmosferę. Dzieje się to na różnych płaszczyznach poprzez wspólne modlitwy w kościele, wyjazdy (całodniowe wycieczki do różnych miejsc naszego regionu), wspólne kolędowanie w czasie świąt Bożego Narodzenia, spotkanie ze Św. Mikołajem, Dzień Dziecka. Staramy się więc, jak widać, zapełnić nasz wolny czas i wykorzystać go na budowanie przyjacielskich więzi między sobą.

W ciągu tych 10 lat działalności Scholi dużo się działo, pozwólcie Państwo, że wymienię :
- Schola regularnie uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej dla dzieci oraz innych, ważnych dla Parafii uroczystościach, takich jak: jubileusze kapłaństwa księży, 10 rocznica Parafii Bożego Miłosierdzia.
 Na zaproszenie   chóru Gospel z Nowego Sącza uczestniczyliśmy w koncercie w kinie Sokół w Starym Sączu
- Zorganizowaliśmy "Koncert wdzięczności" poświęcony rodzinie w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
- Na zaproszenie młodej pary, Schola śpiewała podczas ślubów w naszej Kaplicy i w Parafii Piwniczna-Kosa rżyska
- Na zaproszenie rodziców ks. prymicjanta wystąpiliśmy podczas prymicji w Barcicach.
- Wyśpiewaliśmy Koncert kolęd dla emerytowanych nauczycieli w Gimnazjum w Starym Sączu
- 2.12.2012r. - Zorganizowaliśmy Koncert "Śpiewam Tobie Panie" w kinie Sokół    w Starym Sączu
- Przedstawiliśmy Montaż słowno - muzyczny " Miłosierdzie Boże nie zna granic" w Kaplicy Miłosierdzia Bożego.
- Przygotowaliśmy oprawę muzyczną podczas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej Parafii oraz podczas Mszy Sw. Pierwszokomunijnych.
- Wystąpiliśmy z Koncertem pieśni oazowych na Jaworzynie Krynickiej w "Gospodzie" u P. Popardów.
- 1O.XI.2O13r. Zorganizowaliśmy Koncert "Idziemy razem" dla mieszkańców Starego Sącza
w kinie Sokół
- Czerwiec 2014 r. Przedstawiliśmy montaż slowno - muzyczny "Jan Paweł II - Ten, który nie bał się być świętym." z okazji kanonizacji św. Jana Pawła II. Powtórzenie tego montażu w kinie Sokół.
- 4 czerwca 2016 r. Schola reprezentowała Stary Sącz w I Przeglądzie Zespołów i Scholi Parafialnych   "Scholiada      2016"   organizowanym   przez   Starostwo   Powiatowe   oraz "Promyczek" Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej. Przegląd odbył się na Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu.

Realizujemy się też na niwie teatralnej, przygotowując spektakle:

- 4 czerwca 2015 w kinie Sokół odbyła się premiera spektaklu na podstawie "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II pod honorowym patronatem Burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka. Wszystkie miejsca na widowni zajęte, brawa na stojąco.
- 3 kwietnia 2016 r. w kinie Sokół odbyła się premiera spektaklu na podstawie własnego scenariusza  pt.  "Jezu   ufam  Tobie.  Jakże  wielkie jest  Twoje  miłosierdzie",  pod honorowym patronatem Burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka. Profesjonalna gra aktorów, pełna widownia, owacje na stojąco. Na życzenie mieszkańców spektakl został powtórzony w drugim terminie.
Piękna scenografia w obu spektaklach wykonana była dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży, ich rodziców, księży oraz wiernych słuchaczy Scholi. Dziękujemy za dotychczasową pomoc i prosimy o dalszą współpracę, ponieważ jesteśmy w przygotowaniu 2 spektakli.
W swoim zbiorze mamy opracowanych 116 pieśni na różne okazje / kolędy, pastorałki, adwentowe, maryjne, na Wielki Post i Wielkanoc, eucharystyczne, oazowe/.

Można myślę powiedzieć, iż działalność naszej grupy na trwałe wpisała się w historię naszej wspólnoty parafialnej, w życie naszego miasta. Staramy się, jako grupa, stworzyć jak najlepszą WSPÓLNOTĘ czyli taką małą rodzinkę Dzieci Bożych.
A że w tym wszystkim, co robimy, pragniemy być jak najbliżej Pana Boga, można śmiało stwierdzić, że chcemy po prostu duchowo i praktycznie realizować (jak tylko najlepiej potrafimy) wezwanie Pana Jezusa, "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie." Dziękujemy ks. Proboszczowi za wszelkie dobro skierowane w naszą stronę. Za wspaniałe wycieczki, spotkania ze Św. Mikołajem, spotkania z okazji Dnia Dziecka, za uśmiech, za radość, za zakup pelerynek, w których prezentujemy się na dzisiejszej Uroczystości.

Przepraszamy za niedociągnięcia, za to że czasem coś niedośpiewamy, za zakłócanie spokoju wieczornego na plebani. Pracujemy śpiewając na chwałę Bożą. Cóż można jeszcze dodać? Pewnie wiele, ale nie o to przecież dziś chodzi. Zapraszamy do wspólnej modlitwy przez śpiew, bo kto śpiewa ten dwa razy się modli.

Opiekunowie:
Danuta Hejmej Ewa Zięba Marek Zięba

 • P1000666
 • P1000678
 • P1000714
 • P1000715
 • P1000716
 • P1000718
 • P1000749
 • P1000751
 • P1000753
 • P1000756
 • P1000757
 • P1000759
 • P1000763
 • P1000765
 • P1000767
 • P1000768
 • P1000783